Aktualności projektu MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - kliknij tutaj

 

 

mp5

 

 

  

Aktualności projektu MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ:

 

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 9 września 2022 r. biuro projektu MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ będzie czynne wyłącznie od poniedziałku do czwartku.

 

 

 

29.09.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach V naboru - nabór uzupełniający

 

29.09.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach V naboru do projektu - zwiększenie alokacji

 

05.09.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach V naboru

 

05.09.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach V naboru do projektu

 

24.08.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach V naboru do projektu

 

11.08.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach V naboru do projektu

 

05.08.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach IV naboru

 

05.08.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach IV naboru do projektu

 

27.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - informacja o alokacji środków przeznaczonych na dotacje dla uczestników wyłonionych w ramach V naboru

 

20.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach IV naboru do projektu

 

18.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach III naboru

 

18.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach III naboru do projektu

 

12.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach IV naboru do projektu

 

11.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach V naboru

 

1.07.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach III naboru do projektu

 

28.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach II naboru

 

28.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach II naboru do projektu

 

27.06.2022 r. -  MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach I naboru

 

27.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach I naboru do projektu

 

27.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu w ramach V naboru

 

22.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach IV naboru

 

21.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach II naboru do projektu

 

15.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach V naboru do projektu

 

13.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach V naboru do projektu

 

7.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu w ramach IV naboru

 

6.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach II naboru do projektu

 

2.06.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach I naboru do projektu

 

31.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach I naboru do projektu

 

31.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach III naboru

 

25.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny formalnej biznesplanów w ramach I naboru do projektu

 

25.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach IV naboru do projektu

 

24.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach IV naboru do projektu

 

20.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu w ramach III naboru

 

19.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach II naboru

 

12.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu

 

11.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu

 

6.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie V naboru do projektu

 

5.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach I naboru

 

2.05.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu w ramach II naboru

 

29.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - harmonogram wsparcia szkoleniowego dla naboru II

 

21.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru do projektu

 

19.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie IV naboru do projektu

 

19.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru do projektu

 

15.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - harmonogram wsparcia eksperta dotacyjnego dla naboru I

 

12.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - harmonogram wsparcia szkoleniowego dla naboru I

 

11.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu w ramach I naboru

 

4.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach I naboru do projektu

 

3.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie III naboru do projektu

 

2.04.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach I naboru do projektu

 

15.03.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie II naboru do projektu

 

3.03.2022 r. - MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie I naboru do projektu

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego