NOWE RYNKI

Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom:


- pomoc w poszukiwaniu partnerów do współpracy na rynkach krajowych
i zagranicznych,

- stworzenie bazy danych oraz bazy teleadresowej firm,


-  doradztwo w zakresie możliwości inwestowania,


- przygotowanie informacji gospodarczych oraz danych statystycznych
o regionie, rynku, branży, wybranych aspektach działalności gospodarczej,


- zorganizowanie spotkań B2B przyjazdowych i wyjazdowych (obsługa logistyczna, organizacyjna, językowa, promocyjna, informacyjna),


- pomoc w negocjacjach, promocji i prezentacji firmy podczas spotkań oraz imprez targowo-wystawienniczych krajowych i zagranicznych;


Kontakt:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3
tel./fax 13 43 234 47, tel. 13 43 695 90

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego