Krośnieński Inkubator Technologiczny

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Gminy Krosno i Podkarpackiej Izby Gospodarczej na początku 2005 roku. Działa na zasadach non-profit, a jego celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego. Pomaga zakładać firmy i otacza je różnorodną opieką na początku działalności. Misją Inkubatora jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków dla powstania małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych.

 

Więcej informacji: http://www.krintech.pl/

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego