Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Rozliczenie wsparcia

Rozliczenie wsparcia

unia-2

 

Przedsiębiorstwo, które zakończyło udział w usłudze rozwojowej w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”, zobowiązane jest w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu usługi rozwojowej, do rozliczenia wsparcia u Operatora (Podkarpacka Izba Gospodarcza).

 

Szczegóły dotyczące rozliczenia wsparcia opisane są w REGULAMINIE PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA.

 

Do pobrania:

FORMULARZ ROZLICZENIA WSPARCIA

 

 

DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE DO ROZLICZENIA USŁUGI ROZWOJOWEJ (dla każdej osoby oddzielnie):

 

1. Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek).

 

2. Potwierdzenie zapłaty (np. potwierdzenie operacji na rachunku bakowym wygenerowane elektronicznie i niewymagające podpisu ani stempla bądź druk KP – „Kasa Przyjęła”, w przypadku płatności gotówkowych).

 

3. Zaświadczenie od instytucji szkoleniowej / doradczej informujące o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

 

4. Ankieta (ankiety) oceniające usługi rozwojowe z systemu bazy usług rozwojowych – uczestnik/uczestnicy usług rozwojowych.

 

5. Ankieta (ankiety) oceniające usługi rozwojowe z systemu bazy usług rozwojowych – przedsiębiorca delegujący pracownika/pracowników na usługi rozwojowej.

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego